Samenwerking

Samenwerking vraagt veel van jezelf. Samenwerking gaat over samen werken aan het resultaat, over persoonlijke betrouwbaarheid. Over onderling vertrouwen. Samenwerking gaat ook over heldere doelen en een duidelijke focus. Maar wel met een nadrukkelijk accent op jij en ik. Of liever gezegd, ik en jij, wij.

Concreet betekent dit dat wij graag aan de slag gaan om de samenwerking te verbeteren door zelfkennis te vergroten, door te werken aan het elkaar kennen, door zaken bespreekbaar te maken. En door samen te werken aan de inhoud. Want wij geloven dat de inhoud als carrier, samenwerking een stuk makkelijker bespreekbaar maakt.

Noorderkroon 45
3902 VB Veenendaal
T (0318) 70 13 31
E info@lsibv.nl
  • Twitter