Meer voorbeelden

 

Resultaatgericht werken?

We zien heel wat goede bedoelingen, heel veel inzet, veel uren, veel acties, veel inspanningen. Maar of al die inspanningen leiden tot het gewenste resultaat. En of dat resultaat ook effect heeft. En of er ook doelen zijn geformuleerd waar die acties mee te maken hebben. Dat kan scherper. Met meer samenhang. Dat geeft ook de basis voor focus en prio’s. 
 

Van een team een team maken?

A good team is much bigger then the sum of its individual parts’ zegt Ross Brawn van Ferrari. Dat is nog niet makkelijk, want dat vraagt openheid, dat vraag leiderschap, dat vraagt een houding van ieder afzonderlijk lid. Een verbaasde kabouter bij het team kan helpen om de brug te slaan en een volgende stap te maken.
 

Onderstroom koppelen aan bovenstroom?

Bij een sigaretje buiten of bij de koffieautomaat of in de toiletten, daar worden de echte dingen gezegd. Iedereen zegt ja in de vergadering, maar niemand gelooft erin. Of zoals ik laatst meemaakte. Kunnen we die omzet halen: jazeker, met 150% inzet gaat het wel lukken. Nee dus! Dat gaat niet werken! Boven tafel halen de boel, anders komt het nooit los.
 

Uit een karrespoor komen?

Je kunt de patronen uittekenen. Hij blijft klagen, hij blijft aangeven dat verkoop onmogelijke dingen vraagt. En verkoop blijft herhalen dat productie eens wat flexibeler moet worden. Zo blijven we in rondjes draaien. Dan wordt het tijd voor een zetje, een plank onder wielen of een andere manier om uit dat spoor te komen.
 

Missie en strategie scherpstellen?

If you don’t know where you’re going, every road will bring you nowhere zei Henry Kissinger eens. Hij gebruikte daarmee een oud citaat dat goed aangeeft wat er vaak gebeurd. Opnieuw weer verwoorden wie je wilt zijn voor klanten, aandeelhouders, medewerkers en leveranciers. Wat de stip is op de horizon. Dat geeft energie en is een prachtige kapstok om de andere activiteiten aan op te hangen. Zo krijg je alle neuzen weer dezelfde richting op!
 

Besturing moet scherper?

Hoe lastig is het om te weten aan welke knoppen je moet draaien om de goede kant op te gaan. Toch is dat elementair. Smart doelen, samenhang tussen de knoppen en een team dat bereid is om met elkaar te werken aan de goede richting. Besturing heeft alles te maken met strategie en is essentieel om pro-actief te blijven richting markt en klanten. 
 

Focussen, dat wordt kiezen?

Heel wat bedrijven hebben meer ambities dan capaciteit. En dat is maar goed ook. Zo blijf je in beweging en word je gedwongen het beste uit jezelf te halen. Toch is het van belang niet chronisch te veel hooi op je vork te hebben. Choose your battles. Zorg ervoor dat je focust, dat je kiest, dat je beseft welke 3 verbeteracties deze maand echt prio hebben. En alle andere 150 ideeën? Gewoon even in de koelkast zetten. Beter een paar dingen goed, dan heel veel half.
 

Leren projectmatig te werken?

Een project begint met het formuleren van resultaten. Dat is vaak de grootste stap. Want als die resultaten helder zijn, is de route naar het resultaat ook wel uit te stippelen. Zit de crux nou in goede controle en beheersing of juist in het zachte? Volgens mij is het essentieel dat een goede projectmanager regelmatig op de hoek van een bureau zit. Een goede PM is zeer pro-actief, weet de toekomst te voorspellen en preventief de goede kant op te buigen. 
 

Verbeteren als levensstijl?

Verbeteren als mindset. Altijd weer gespitst op mogelijkheden om nieuwe dingen op te pakken, om jezelf weer de vraag te stellen, hoe kan dit sneller, beter, slimmer, makkelijker, klantvriendelijker.  Dat begint met het benoemen van verbeteringen. Vervolgens gaan doen. Geen moeilijke besturing erop, geen stuurgroep of allerlei andere bezigheidstherapie. Beginnen en veel onderling contact, op de vloer, on the spot. En zo stapje voor stapje plan-do-check-act en opnieuw en opnieuw. En dat door heel de linie, overal in de organisatie.
 

Een zalmsprong maken?

Een zalm zwemt tegen de stroom naar het zuiverste water om daar eitjes te leggen. Dat is nog eens een lange termijn investering. Maar dat betekent wel af en toe springen om hindernissen te overwinnen. Wat wordt jouw zalmsprong dit jaar. Jij kunt namelijk het verschil maken. Jij kunt het begin zijn van een vernieuwing en een verbetering. Maak de sprong naar een nieuwe hoogte.
 
Noorderkroon 45
3902 VB Veenendaal
T (0318) 70 13 31
E info@lsibv.nl
  • Twitter