Zorggroep Charim

”Onze voornaamste drijfveer is het bijdragen aan kwaliteit van leven van ouderen”

Dynamiek>De ontwikkelingen in de ouderenzorg liegen er niet om. Wijzigingen in het bekostigingsstelsel, marktwerking, ketenzorg, schaarste op de arbeidsmarkt, beperkte financiële middelen: het speelveld is vol dynamiek. Hoezo bedreigingen? Waarom geen kansen? 

Samen>“Wij zien het inspelen op ontwikkelingen en veranderingen als een onderdeel van ons werk”, zegt Jan van der Wal, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Het zijn juist deze uitdagingen die de samenwerking tussen medewerkers en leidinggevenden een nieuwe impuls geven. Ze ontmoeten elkaar hierin, gaan elkaar waarderen en begrijpen waar iedereen mee bezig is. Er ontstaan kostbare verbindingen”, constateert Van der Wal met zichtbaar genoegen, “waardoor onze draagkracht groter wordt.”

Kernwaarde>‘Samen’ is een kernwaarde voor Zorggroep Charim. En dat is niet voor niets. Alleen samen worden doelen gerealiseerd. Als team. Bestuurders, directie en management maken ook deel uit van dat ‘samen’.

Toetsing>Zorggroep Charim wil de samenwerking benutten als een instrument om de organisatie sterk en tegelijk flexibel te maken. “Daarom vinden we het evalueren van de samenwerking en het toetsen aan de gewenste resultaten belangrijk. We betrekken LSI daar regelmatig bij. Hun onafhankelijke rol als procesleider maakt een goede reflectie mogelijk.”

Compassie>Van der Wal waardeert de manier waarop de consultant van LSI die rol van procesleider invulling geeft. “Hij is er eerst als mens. Een mens met compassie voor de ander. Een professional die de vraag van de ander begrijpt en zijn interventies weet te doseren en te timen. De discussie brengt daardoor kernthema’s aan het licht die verpakt zaten tussen de regels. Dat helpt ons om een hoge niveau te bereiken. We ervaren dat als een belangrijke toegevoegde waarde.”

 

Noorderkroon 45
3902 VB Veenendaal
T (0318) 70 13 31
E info@lsibv.nl
  • Twitter