Prorail - Bovenbouw Hanzelijn

”Iedereen op hetzelfde spoor”

Het HanzaRailTeam is een consortium van aannemers (VolkerRail, Strukton Rail, Arcadis en Alstom) dat verantwoordelijk is voor de aanleg van de Hanzelijn. Voor dit team is een succesvolle samenwerking met opdrachtgever ProRail niet zomaar een kwestie van geluk. Met praktische workshops helpt LSI beide projectteams de samenwerking te professionaliseren. 

Belangen>Het HanzaRailTeam is een consortium van aannemers dat voor ProRail de Hanzelijn realiseert. Het HanzaRailTeam en ProRail hebben hetzelfde doel: de trein veilig en op tijd laten rijden op het hoge snelheidstracé. Maar behalve dit doel zijn er ook verschillende belangen. En dat wordt duidelijk bij onder meer afwijkingen en wijzigingen van de contractuele afspraken. Planning en budget zijn dan in het geding.

Samenwerking>Het HanzaRailTeam en ProRail hebben één ding met elkaar gemeen: ze willen écht samenwerken. Dat benadrukt projectdirecteur Martin de Weijze, die namens VolkerRail deel uitmaakt van het HanzaRailTeam. “Juist als het tegenzit, willen we elkaar vinden en doorgaan. We willen op professionele wijze ons doel bereiken.”

Passie>“Samen met de opdrachtgever en mijn team iets moois neerzetten, het liefst in complexe omgevingen, dát is mijn passie”, onthult De Weijze. Samenwerken, sparren, rust creëren in een hectische omgeving: dat geeft mij energie.” Toch realiseerde hij zich dat er, om de samenwerking onder alle omstandigheden te bewaken, ook een platform nodig zou zijn. Twee consultants van LSI namen zitting in dit platform.

Workshops>LSI helpt het HanzaRailTeam en ProRail om hun samenwerking te professionaliseren. Eén van de instrumenten is het geven van workshops. De Weijze is daar enthousiast over. “LSI organiseert workshops waarin we lastige dossiers onder de loep nemen. Samen met het team van ProRail. Door ze onder hun leiding te bespreken, gaan we elkaar begrijpen. Vanuit dat begrip gaan we op zoek naar oplossingen.”

Diepgang>De workshops bieden een goede gelegenheid om stoom af te blazen. “We gaan dieper. We luisteren naar elkaar en onderzoeken naar de problemen onder de oppervlakte. Alleen al deze workshops betekenen vaak een doorbraak in lastige dossiers! Daarmee levert LSI een belangrijke bijdrage aan een zakelijke en harmonieuze samenwerking.”

 

 

Noorderkroon 45
3902 VB Veenendaal
T (0318) 70 13 31
E info@lsibv.nl
  • Twitter