Ruben Hofstee

“Mensen die verantwoordelijkheid nemen inspireren mij. Ik zie dagelijks mooie voorbeelden van medewerkers en leidinggevenden die zichzelf uitspreken en vervolgens de verbinding zoeken om er samen iets moois van te maken. Dit zijn de mensen die in deze tijd nodig zijn om een antwoord te geven op de constante veranderingen in de omgeving van organisaties.”
 
Ruben coacht graag mensen en teams bij het nemen van deze verantwoordelijkheid en adviseert organisaties hoe ze dit proces kunnen faciliteren.  Ook adviseert hij bij verandertrajecten waarbij het gedrag van medewerkers een cruciale rol speelt. Veel veranderpogingen mislukken doordat de complexiteit niet erkend wordt en verandering gezien wordt als een eenvoudig te plannen proces. Ruben helpt directies, management en medewerkers om deze complexiteit te onderkennen en te onderzoeken hoe de gewenste verandering tot stand kan komen.
 
Zijn favoriete bezigheden in zijn vrije tijd zijn duiken, reizen en boksen.
Noorderkroon 45
3902 VB Veenendaal
T (0318) 70 13 31
E info@lsibv.nl
  • Twitter