Strategie LSI

Strategie gaat over de richting van je organisatie. Lange termijn en korte termijn. Die strategie moet bijdragen aan waardecreatie. Waarde is natuurlijk meer dan omzet en winst, dat gaat over klanten, over mensen, over je bestaansrecht in de markt. 

Een strategie bestaat meestal uit visie, missie en doelen. Dat is nog te overzien. Strategie is de weg waarlangs de doelen worden bereikt. De roadmap naar succes.

De uitdaging zit vaak in het werkend krijgen van die strategie. Te zorgen dat iedereen aangehaakt is en erin gelooft. Dit proces structureren, faciliteren en versnellen, zodat er een geloofwaardige en doordachte strategie komt. Daar genieten wij van en helpen we je graag bij.

 

Noorderkroon 45
3902 VB Veenendaal
T (0318) 70 13 31
E info@lsibv.nl
  • Twitter